Yunus Emre AŞIKGörüş 06 Haziran 2012 19:24

Handikap Puanları Ve Koşulara Kayıt Şartları


Son günlerde bu konu ile ilgili pek çok soru aldık, handikap puanlarının amacı yada pek çok isimde göstermiş olduğu farklılıklar üzerine küçük bir çalışma hazırladık.

Gazi koşusuna yaklaştığımız şu günlerde Hand. Puanlamaları ile ilgili pek çok söylem dolaşmakta bunun üzerinden de pek çok ganyan bayii hikayesi üretilmektedir.

Olabildiğince kısa ve detaylı değinelim.
Handikap puanlama sistemi yarış şartları doğrultusunda koşulara iştirak edecek isimlerin seviyesinin tespiti ile dengi gruplarda koşmasını sağlayıp, zayıf-güçlü arasındaki eşitsizliği dengelemektir.
Performans olarak üst düzey bir ismin daha zayıf rakipler arasında koşup sürekli olarak üstünlük sağlamasının önüne geçmek amacı ile uygulanır.
Handikap koşulardaki puan aralığı;
Hand.13 – 1/50
Hand.14 – 1/60
Hand.15 – 1/75
Hand.16 – 30/85
Hand.17 – 40/100
KV-21 – 45/105
KV-22 – 50/110
KV-23 – 55/115
KV-24 – 60/120
KV-25 – 65/125

Yukarıda bahsi geçen koşulara yanındaki puan aralığına dahil isimler katılabilir. Sağ taraftaki üst puan limitini aşan isim, katılabileceği bir üst grupta start almak zorundadır.
Örn. 63 Hand.puannına sahip bir isim Hand.14 koşamaz katılabileceği en alt grup Hand.15 dir.
Puanlama sisteminde her 1 puan yarım kg’ı ifade eder. Dolayısı ile mevcut puan aralığına dahil iki isim arasındaki puan farklılığı aynı koşu içerisinde kilo farklılıkları ile eşitlenir.
Örn. Hand.16 bir koşuda, 75 ila 80 hand puanına sahip iki isimden fazla puan taşıyan isim (5hp =2,5kg) fazlalık ile koşar. (apranti, dişi/Erk, yaş indirimleri hariç)

Atın koşuda ki performansı çeşitli yönlerden incelenerek verilen puanlamada, özellikle yeni taylar için sadece yarış derecesi yada koşudaki farklılığı tespit değildir. Pek çok açıdan bir diğer yada benzeri isimlerden farklı bir başarı gösteren isimler diğerlerinden ayrılır, ilerleyen günlerde aldıkları başarıya göre puanları yükselir yada düşülür.
İlk startında gösterişli bir birincilik elde edip 60 ve üzeri handikap puanına ulaşan isimler için dikkat edilecek nokta, Hand.13 koşusunun kapatılmasıdır, bu grubun üzerinde bir isim olduğu gerekçesi ile o koşuya katılımı engellenir.

Sıkça sorulan bir diğer soruda, aynı koşuyu kazandığı halde, bir isme 10hp verilirken diğer isme 30hp verildi. Neden ?
Puanlama bir merdiven sistemi gibi işlemekte ve alınan puan öngörülen seviye ile ilgilidir.
Yani 20 basamaklı bir merdivenin 10. Basamağına iki kere çıkarak 20. Basamağa ulaşılmaz.
Örn. Hand.16 üstü bir isim için, 85 üzeri bir puanlama ile bu şart kapatılmalıdır. Kazanacağı benzer ve statüde bir koşuda ulaşacağı puan aralığı dikkate alınmalıdır.
80 puan ile koşuya katılıp, 86 puana ulaşan bir isim Hand.16 koşamaz. Ve yine aynı şarta 60hp punanı ile katılıp üzeri bir performans ile şartını dolduran isim 86 puana ulaşıyor ise.
Bu birine 6 diğerine 26 puan verildiğini göstermez, her iki isimde merdivenin basamaklarında sadece Hand.16 seviyesini geçmiştir.

Gösterilen performans arttıkça yada bir üst gruplarda başarı geldikçe puanlama yükselen çıta ile birlikte artar.
Örn. G3 koşuda plase olan bir ismin ulaştığı puan ile Hand.13-14 yada dengi koşularda başarı gösteren isimlerin aldığı puanlama bir tutulmaz.
Başarı tekrarı sadece katıldığı koşunun şartını doldurtur.
Uç bir örnek verecek olursak G3 seviyesindeki bir isim, 5 tane G3 kazanarak G1 seviyesine ulaşamaz, zira seviye aynıdır. Handikap koşularda da üstünlük gösterdiği grupta ya kilo fazlası taşıyarak yada üst gruba taşınarak yarışması sağlanır.

Resimdeki tabloya baktığımızda koşulara ait katılım ve puan aralığı görülmektedir. Her koşu karşılığında Handikap puanları ile ilgili katılım ve basamak olarak göz attığımızda seviye görülmektedir. Gösterilen performans ile (buna dayalı gelen puan) bir üst koşuya terfi etmesi sağlanır.
50hp’na sahip bir ismin göstereceği üst düzey performans ile (Hand.17 /KV / Grup gibi) alacağı puan Hand.13/14/15 gibi zayıf iştirakçilerin bulunduğu şartları kapatmaktır.
Dolayısı ile yukarda konusu geçen bir ismin 10 puan alırken diğerinin 30 puan alması gibi kafalarda kalan soru işaretinin bir diğer yanıtı olacaktır.
Asıl maksadı’nı gerektiren koşu şartları ve handikap koşular üzerinden gittik, bu durum yine KV ve KV seviyeleri ardından G3-G2-G1 şeklinde üst limite göre devam etmektedir.
Ayrıca kazanılan koşularda koşudaki standartlarda puanlama üzerinde etkidir. Mesafe ve farklı dinamikteki koşular farklı puanlama getirir.
Her. G1 koşuda gelecek puan bir değildir, G1 Gazi yahut G1 Cumhuriyet gibi koşular puan çıtasını bir hayli yukarı taşırken, farklı G1 başarılarda (yakın örn. Tay deneme v.b) puanlama farklılık gösterecektir. Bu da koşunun seviyesi ile yapılan sınıflandırma ile ilgilidir.

Şartlı koşulara ilişkin kayıt şartları
a)Şartlı 1 - Start almamış taylar kaydedilirler.

b) Şartlı 2 - Kazançları 43.000-TL.yi geçmeyen atlar kaydedilir. Kazançları 37.000-
TL.yi geçenlere 3 kg., 33.000-TL.yi geçenlere 2 kg. eklenir. Kazançları 20.000-TL.yi
geçmeyenlerden 2 kg. 15.000-TL.yi geçmeyenlerden 3 kg. indirilir. G1, G2, G3 koşusu
kazanan atlar için genel hükümlerin 4. maddesi uygulanır. Kazanılan her G3 koşusu için 2 kg, kazanılan her Sınıf koşu için 1 kg. eklenir. (A3 koşusu kazanan atlar G3 koşusu kazanmış gibi, KV 11 veya A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler.)

c) Şartlı 3 - Kazançları 75.000-TL.yi geçmeyen atlar kaydedilir. Kazançları 64.000-
TL.yi geçenlere 3 kg., 57.000-TL.yi geçenlere 2 kg. eklenir. Kazançları 34.000-TL.yi
geçmeyenlerden 2 kg., 26.000-TL.yi geçmeyenlerden 3 kg. indirilir. G1, G2, G3 koşusu
kazanan atlar için genel hükümlerin 4. maddesi uygulanır. Kazanılan her G3 koşusu için 2 kg, kazanılan her Sınıf koşu için 1 kg. eklenir. (A3 koşusu kazanan atlar G3 koşusu kazanmış gibi, KV 11 veya A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler.)

ç) Şartlı 4 - Kazançları 118.000-TL.yi geçmeyen atlar kaydedilir. Kazançları 101.000-
TL.yi geçenlere 3 kg., 89.000-TL.yi geçenlere 2 kg. eklenir. Kazançları 54.000-TL.yi
geçmeyenlerden 2 kg., 41.000-TL.yi geçmeyenlerden 3 kg., 29.000-TL.yi geçmeyenlerden 4 kg. indirilir. G1, G2, G3 koşusu kazanan atlar için genel hükümlerin 4. maddesi uygulanır.
Kazanılan her G2 koşusu için 3 kg., kazanılan her G3 koşusu için 2 kg., kazanılan her Sınıf koşu için 1 kg. eklenir. (A3 koşusu kazanan atlar G3 koşusu kazanmış gibi, A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler.)

d) Şartlı 5 - Kazançları 155.000-TL.yi geçmeyen atlar kaydedilir. Kazançları 132.000
-TL.yi geçenlere 3 kg., 117.000-TL.yi geçenlere 2 kg. eklenir. Kazançları 70.000-TL.yi geçmeyenlerden 2 kg., 54.000-TL.yi geçmeyenlerden 3 kg., 38.000-TL.yi geçmeyenlerden 4kg. indirilir. G1, G2, G3 koşusu kazanan atlar için genel hükümlerin 4. maddesi uygulanır.
Kazanılan her G2 koşusu için 3 kg., kazanılan her G3 koşusu için 2 kg., kazanılan her Sınıf koşu için 1 kg. eklenir. (A3 koşusu kazanan atlar G3 koşusu kazanmış gibi, A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler.)

e) Kısa Vadeli 6 - Kazançları 190.000-TL.yi geçmeyen atlar kaydedilir. Kazançları
162.000-TL.yi geçenlere 3 kg., 143.000-TL.yi geçenlere 2 kg. eklenir. Kazançları 86.000-TL.yi geçmeyenlerden 2 kg., 66.000-TL.yi geçmeyenlerden 3 kg., 47.000-TL.yi
geçmeyenlerden 4 kg. indirilir. G1, G2, G3 koşusu kazanan atlar için genel hükümlerin 4.maddesi uygulanır. Kazanılan her G2 koşusu için 3 kg., kazanılan her G3 koşusu için 2 kg, kazanılan her Sınıf koşu için 1 kg. eklenir. (A3 koşusu kazanan atlar G3 koşusu kazanmış gibi, A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler.)

f) Kısa Vadeli 7 - Kazançları 225.000-TL.yi geçmeyen atlar kaydedilir. Kazançları
192.000-TL.yi geçenlere 3 kg., 169.000-TL.yi geçenlere 2 kg. eklenir. Kazançları 102.000-TL.yi geçmeyenlerden 2 kg., 78.000-TL.yi geçmeyenlerden 3 kg., 56.000-TL.yi
geçmeyenlerden 4 kg. indirilir. G1, G2, G3 koşusu kazanan atlar için genel hükümlerin 4.maddesi uygulanır. Kazanılan her G2 koşusu için 3 kg., kazanılan her G3 koşusu için 2 kg, kazanılan her Sınıf koşu için 1 kg. eklenir. (A3 koşusu kazanan atlar G3 koşusu kazanmış gibi, A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler.)

g) Kısa Vadeli 8/S - Cari yıl içinde G1’de bir veya G2’de iki veya G3’de üç koşu veya G2‘de bir ve G3’de iki koşu kazanan atlar katılamaz. G2’de kazanılan koşu için 3 kg., kazanılan her G3 koşusu için 2 kg, kazanılan her Sınıf koşu için 1 kg. eklenir. (A3 koşusu kazanan atlar G3 koşusu kazanmış gibi, A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler.)

h) Kısa Vadeli 9/S - Cari yıl içinde G1’de bir, G2’de iki koşu kazanan atlar kaydedilmez. G2’de kazanılan koşu için 2 kg eklenir. (A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler.)

İlgili tabloya galeri konumundan ulaşabilirsiniz...


 

Yorumlar

İlgili içerik hakkında yorum girebilmeniz için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye girişi     Üye Ol

İlgili içerik için yorum bulunmamaktadır.